Injertado

Certificación: Práctico en Injertos -- Horas Cátedra: 100 / Horas Reloj: 66 -- Requisitos de Ingreso: Primaria o EGB terminado
Familia profesional: 
Actividades Agropecuarias